Carta Drepturilor Fundamentale

The EU Charter of Fundamental Rights was adopted in Nice in December 2000 (Photo: French EU Presidency)

Reprezintă drepturile fundamentale la nivelul întregii Uniuni Europene.

 

Carta Drepturilor Fundamentale a fost adoptată la Nisa în decembrie 2000, ca şi declaraţie politică. Conţine 54 de articole preluate în principal din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Articolele sunt împărţite în următoarele domenii:

 

-          Demnitate

-          Libertăţi

-          Egalitate

-          Solidaritate

-          Drepturi cetăţeneşti

-          Justiţie

 

Curtea Europeană a acceptat să ia în considerare Carta în procesul de luare a deciziilor, chiar dacă momentan nu este obligatorie. Curtea Europeană a făcut deja referire la Cartă în câteva cazuri.

 

Notă

 

-          Carta a fost întocmită printr-o Convenţie specială la care au participat 30 de reprezentanţi ai parlamentelor naţionale, 16 reprezentaţi ai Parlamentului European, un reprezentant al Comisiei, şi câte un reprezentant al celor 15 guverne.

 

Viitorul

 

Tratatul de la Lisabona recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta în Art. 6 TEU. Întregul text alcătuieşte partea a doua a tratatului constituţional (Art. I-7)

 

Tratatul de la Lisabona, Art.6 TEU transformă Carta într-un act obligatoriu. Carta stabileşte drepturile cetăţenilor europenei după adoptarea Tratatului de la Lisabona, primind personalitate juridică pentru prima data. Tratatele fondatoare oferă cetăţenilor statelor membre o ”cetăţenie adiţională”.

 

Carta amendată a fost adoptată de preşedinţii Parlamentului European, al Consiliului şi al Comisiei în cadrul unei întâlniri a Parlamentului pe 12 decembrie 2007 şi a fost publicată în Jurnalul Oficial, C 303, pe 14 decembrie 2007.

 

Linkuri

 

A se vedea Grupul de lucru pentru Convenţie referitor la Cartă.

 

Website-ul Bonde

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=145

 

Convenţia Europeană

http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessPlen/00369.en2.PDF
http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en