Fond de coeziune

(Photo: ECB)

Fond al UE pentru sprijinul acordat tarilor mai slab dezvoltate, in cadrul Politicii Economice si Monetare a UE.

Linkuri

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60018.htm

http://www.cohesionfund.ie/