Transport aerian

(Photo: European Commission)

Piaţa unică a aviaţiei a fost creată în perioada anilor ’90 în 3 etape:

 

Primul pachet de mărusi adoptat în decembrie 1987 limita drepturile guvernelor de a obiecta la introducerea noilor taxe pentru traficul intracomunitar.

 

Al doilea pachet, din 1990, acorda o mai mare flexibilitate asupra fixării taxelor şi tarifelor precum şi asupra împărţirii capacităţii navelor între operatori. A oferit în acelaşi timp tuturor operatorilor dreptul de a transporta un număr nelimitat de persoane sau de mărfuri între statul de origine şi un alt stat membru.

 

Cel de-al treilea pachet de măsuri a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie 1993 şi a introdus libertatea de a presta servicii în interiorul Uniunii, iar în aprilie 1997, libertatea de a oferi servicii de cabotaj: dreptul unei linii aeriene de a opera curse în interiorul unui alt stat membru decât cel de origine.

 

Această piaţă unică a înglobat şi ţări ca Norvegia, Islanda şi Elveţia în anii următori. În iulie 2006, Comisia Europeană a emis o propunere de modificare şi simplificare a cadrului legislativ referitor la piaţa transportului aerian intern. Relaţiile aeriene cu statele terţe sunt reglementate de acorduri bilaterale de servicii aeriene. Aceste acorduri sunt de obicei negociate interguvernamental, de către reprezentanţii autorităţilor aeronautice.

 

Politica aeriană externă comunitară a demarat prin introducerea aşa-numitelor hotărâri ”cer liber” din 5 noiembrie 2002 ale Curţii Europene de Justiţie. Hotărârile ”cer liber” menţionează că statele membre nu pot lua decizii fără să ţină cont şi de impactul asupra celorlalte state membre atunci când negociază acorduri internaţionale de servicii aeriene, astfel că acordurile bilaterale aeriene existente trebuie adaptate la legislaţia comunitară.

 

În centrul strategiei Uniunii Europene pentru siguranţa în aviaţie se află Agenţia Europeană pentru Siguranţă în Aviaţie.

 

Viitorul

 

În prezent se lucrează la elaborarea studiilor ce vor sta la baza Codului European al Aviaţiei Civile.

 

Linkuri

 

Pagina de internet privitoare la transportul aerian a Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/index_en.htm

 

Agenţia Europeană pentru Siguranţă în Aviaţie (EASA) http://www.easa.eu.int/home/index.html 

 

A se vedea şi Eurocontrol.