Fondul Agricol European pentru Ghidare si Garanatare, FAEGG

(Photo: Lis Lak Risager)

Folosita pentru a fi parte din bugetul UE pentru finantarea cheltuielilor agricole. Divizata in fonduri structurale si fonduri de garantare a preturilor.

Au fost create doua noi fonduri agricole, sun bugetul UE – Fondul European Agricol de Garantare (FEAG) si Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala (FEADR).

Legaturi electronice

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm

http://europa.eu/generalreport/en/2005/rg67.htm