Zona de liber schimb

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)
O zonă în care toate bunurile sunt vândute fără taxe vamale. În timp ce statele care fac parte dintr-o zonă liberă de comerţ pot avea taxe vamale diferite de alte state, UE – ca uniune vamală – are taxe vamale ca rezultat al politicii sale comerciale comune. Comerţul liber creşte producţia totală şi generează mai mult profit pentru distribuire. Dar comerţul liber nu este în mod necesar avantajos pentru toţi partenerii. Unii ar putea câştiga, alţii ar putea pierde, depinde de termeni. Acordurile de liber schimb sunt adesea combinate cu un protocol financiar cu clauze financiare pentru transferul profitului de la partenerul bogat la cel sărac.