Habitat, Fauna şi Flora

Forest in Notat (Photo: Notat)
O directivă din 1992, care are ca obiectiv menţinerea varietăţii naturii în cadrul UE. Directiva definieşte zonele specifice de protecţie a animalelor. Link-uri http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdir.htm