Ierarhie

EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)
Comisia Europeană este alcătuită după modelul administrativ francez, fiind o structură profund ierarhică în care funcţionarii civili pot doar să vorbească cu superiorul lor imediat. Nivelele inferioare nu au dreptul de a lua decizii, dar se bazează pe ordine de sus. Scrisorile primesc răspuns via unui lung şir de comandă şi uurmează sfaturile aflate în manualul Comisiei: "Expresia scrisă în serviciile Comisiei Comunităţilor Europene”. Note Odată Romano Prodi a primit o notă cu 10 semnături şi a întrebat: Care dintre ei a citit cu adevărat nota? Aşa cum demonstrează acest lucru, când toţi au aceeaşi responsabilitate, nimeni nu îşi asumă responsabilitatea.