Accesul la documente

Foto: Cetatenii au dreptul de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului si Comisiei (Foto: www.creativeunion.com) (Photo: www.creativeunion.com)

In principiu, toti cetatenii UE si persoanele juridice au acces la documentele UE. Dar exista si multe exceptii.

Legaturi

Vezi deasemenea Transparenta. http://europa.eu.int/comm/secr......neral/sgc/acc_doc/index_en.htm
http://register.consilium.eu.i......fregister/frames/introfsEN.htm