Legislatia primara

Legislatia primara a UE este cea continuta in tratate care stabileste Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, Comunitatea Euroeana a Energiei Atomice, si tratatele care o amendeaza (de exemplu Single European Act si tratatele de la Maastricht, Amsterdam si Nisa).
Dimpotriva, legislatia secundara a UE este adoptata sub forma directivelor, reglementarilor, deciziilor, recomandarilor sau opiniilor, sau se refera la decizii ale Curtii referitoare la acestea.

Link

Vezi si Reglementari preliminare.