Observatori

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Un observator este o persoana care poate participa la o intalnire dar nu are drepturi de vot.
Tratatele de aderare la UE au fost semnate pe 16 aprilie 2003 si intra in vigoare in mai 2004. Tarilor aplicante li se permite in prezent sa trimita observatori la toate reuniunile si grupurile de lucru ale Consiliului. Ei pot lua cuvantul la aceste intalniri, dar nu pot vota.
Tarile aplicante pot cere o consultare formala daca o propunere a UE ii poate afecta. Consultarile vor avea loc in cadrul unui Comitet Interimar special, alcatuit din reprezentanti ai actualelor state membre, statelor candidate si Comisiei UE.

Note