Jurnalul Oficial

(Photo: Lis Lak)
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene publica toate deciziile UE si propunerile de legi, in format scris si electronic.

Link

http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/