Ratificare

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratificarea reprezinta confirmarea unui text acceptat deja.
Tratatele trebuie ratificate de catre statele membre in acord cu prevederile propriilor lor constitutii. Chiar daca un tratat a fost semnat de catre un stat sau un numar de stat, acesta nu obliga din punct de vedere legal pana cand toate statele care l-au semnat declara in mod formal ca l-au ratificat. Tratatele sunt ratificate fie printr-o majoritate de voturi in parlamentul national fie prin referendum. In plus, pentru ca un tratat sa oblige din punct de vedere legal perioada specificata in tratat pana la intrarea in vigoare trebuie sa fi expirat.

Viitorul

Multi membri ai Conventiei privind Viitorul Europei au propus ca adoptarea unei Constitutii a UE trebuie sa fie urmata de catre un referendum in fiecare state membre, inainte ca acesta sa fie ratificat. Cu toate acestea, unele state membre, cum ar fi Marea Britanie, nu tin cont de acest avertisment. Aceasta solicitare nu a fost inscrisa in proiectul Constitutiei.

Daca, dupa doi ani, cateva din statele membre nu au ratificat Constitutia, Consiliul European trebuie sa solutioneze aceasta problema. 

Link-uri

Vezi si  Referendum and Instrumente de Ratificare.