Parteneri sociali

Angajatii si angajatele sunt reprezentati de catre partenerii sociali europenei UNICE, CEEP, si ETUC. Ei pot negocia colectiv unii cu altii si incheia acorduri.
Acordurile colective nu obliga din punct de vedere legal la nivelul UE. Acestea trebuie sa fie implementate printr-o directiva si/sau in conformitate cu prevederile legislatiei muncii din statele membre. Statele membre nu sunt obligate sa implementeze acorduri colective la nivelul intregii UE, dar trebuie sa garanteze ca directivele UE bazate pe asemenea acorduri sunt transformate in legi care-i includ si pe cei care nu sunt organizati in sindicate.
Acesta este numit principiul erga omnes. Implementarea acordurilor colective europene prin acorduri colective la nivel national vine in responsabilitatea partenerilor sociali nationali.

Viitorul

Proiectul Constitutiei prevede ca politica sociala sa fie o competenta imprtasita - legislatia UE va suprima in consecinta competenta nationala in materie de legiferare. Noul proiect al Constitutiei contine un articol special privind dialogul social intre partenerii sociali.