Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

Pactul a fost decis in 1999 in scopul organizarii relatiilor UE cu fosta Iugoslavie. Prevede Acorduri de Stabilizare si Asociere individuale, care pot preceda optiunea pentru aderarea la UE.
Noile state sunt sprijinite financiar de catre Agentia Europeana pentru Reconstructii cu sediu la Salonic.

Link-uri

Vezi si Procesul de Stabilizare si Asociere.
http://www.stabilitypact.org/