Impozitare

The European Union has no competence over taxation (Photo: European Central Bank)
Politica de impozitare este un simbol si un element important al suveranitatii nationale, si face parte din politica economica generala.
UE nu are putere (competenta) asupra impozitarii directe, ci doar asupra impozitarii indirecte - si aceasta doar atunci cand este acceptata in unanimitate.

Impozitarea discriminatorie este interzisa si aceasta regula este folosita de catre Curtea Europeana pentru a face presiuni asupra statelor membre, de exemplu, in judecarea unor cazuri inaintate Curtii Europene sau in verdicte ale curtii despre impozitarea pensiilor.
Crearea unei politici de impozitare coerente (armonizare) in UE cere unanimitatea statelor UE.

Viitorul

Noul proiect de Constitutie prevede si posibilitatea introducerii unei majoritati calificate in cazul masurilor privind impozitarea indirecta in zona de cooperare administrativa si combatere a fraudelor fiscale (Articolul III-60).
Consiliul decide in unanimitate daca o zona intra sub incidenta regulii mentionate anterior.

Legaturi

http://europa.eu.int/comm/taxa......taxation/company_tax/index.htm