TEN, Retele Trans-Europene

TEN sunt considerate elemente-cheie in crearea unei piete interne si promovarea coeziunii sociale. Transportul transfrontalier, telecomunicatiile si infrastructura energetica sunt finantate din fondurile stucturale, cele de coeziune si Banca Europeana pentru Investitii.

Viitorul

Proiectul Constitutiei propune ca Retelele Trans-Europene sa devina o competenta partajata - legislatia UE va suprima prin urmare legislatia nationala.

Legaturi

http://www.europa.eu.int/comm/......energy_transport/en/tn_en.html